Eğitim – Ataşehir Özel Lise Özel Okul
Özel Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

Lise Eğitim Modelimiz

Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi “Üniversiteniz için lisenizi doğru seçin!” sloganıyla eğitim vermektedir. Sadece lise kademesi olarak hizmet veren okulumuz, Üniversiteye Hazırlık Sistemi ile öğrencilerimiz için doğru üniversiteyi kazandıran akademik çalışmaları yürütmektedir.

Gözde Ufuklar Koleji olarak, eğitimdeki temel amacımız; yetiştirdiğimiz öğrencilerin Türkiye’nin en iyi üniversitelerini kazanmalarını sağlamak, geleceğin doktor, mühendis, avukat, psikolog, mimar ve akademisyenlerini yetiştirmeye katkıda bulunmaktır. Bu nedenle okulumuzda; üniversite hazırlık odaklı, bireysel eğitim koçluğu ve öğrenci merkezli eğitim hayata geçirilmektedir.

“ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LİSE EĞİTİMİ İLE BAŞLAR”

Üniversiteye hazırlık olarak gördüğümüz lise yaşantısında, öğrencilerimizin doğru adımlarla ilerlemelerine olanak ve ortam hazırlamaktayız. Okulumuzda üniversiteye hazırlık çalışmaları 9. sınıftan itibaren başlayarak mezun olunan zamana kadar devam eden bir süreçtir. 9 ve 10. sınıfta TYT  hazırlık , 11 ve 12. sınıflarda ise YKS hazırlık programı ile dört yıllık eğitim maratonu planlanmaktadır.

Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi’nde; dört yıl süren akademik yolculukta uygulanan butik eğitim sistemi ile YGS-LYS Hazırlık tamamlanmaktadır. Okulumuzda üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenci; özel ders, özel öğretim kursu, etüt merkezi gibi destek eğitimlere ihtiyaç duymamaktadır. Butik okul anlayışını benimseyen kurumumuzda tüm dersler okulda öğrenilir, eksik bilgiler okulda giderilir, üniversite hazırlık programı böylece tamamlanır.

Ataşehir Gözde Ufuklar Anadolu Lisesi’nde hafta içi 50 saat ve hafta sonu 8 saat olmak üzere toplam 58 saat eğitim verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Deneme sınavları hafta içi ve hafta sonu uygulanmaktadır. Ayrıca her hafta konu tarama testleri ile tekrar çalışması yapılmaktadır.

Quarter Sistemi Nedir ?

Özel Gözde Ufuklar Eğitim Kurumları, öğrencilerine en iyi öğretim olanaklarını sağlamak için tam öğrenme modelini “Quarter Sistemi” ile uygulamaktadır.

Quarter Sisteminde amaç tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretmektir. Quarter Sistemi 4 bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm lisedeki bir sınıfı temsil etmektedir.

Quarter Sistemindeki her bölüm için yıllık çalışma programı düzenlenir ve titizlikle uygulanır. Quarter sistemindeki 4 bölüm bitirildiğinde, öğrencimiz hem lise eğitimini hem de üniversite sınavlarına hazırlık eğitimini eksiksiz alır.

Tam Öğrenme Modeli Nedir ?

Ataşehir Gözde Ufuklar Öğrenme Modeli

Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde; okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları örgenci, okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

Okulda öğrenme kuramı ya da tam öğrenme modeli, ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebilineceğini ileri sürmektedir.

Bloom’a göre; insanlar arasında zihinsel güçler bakımından doğuştan gelen bazı farkların bulunduğunu inkar edilemez. Ancak bunlar eğitimin ürünü olarak sonradan meydana getirilmekte olanların yanında hemen hemen bir hiçtir.

Okulda öğrenmeyi birçok faktör etkilemektedir.

Bunların bir bölümü öğrencinin olgunlaşma düzeyi, genel yeteneği, öğretmenin kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi öğretme. Öğrenme süreciyle doğrudan geliştirilemeyecek faktörlerdir.

Diğer bölümü ise öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; ilgisi, tutumu, başarılı olabileceğine olan inancı, öğretim hizmetinin niteliği gibi okullardaki öğretme. Öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir değişkenlerdir.

Tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır. Bunlar Öğrenci nitelikleri, Öğretim hizmetinin niteliği, Öğrenme ürünleridir.

Modelin Olumlu Yönleri

 • Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır.
 • Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verir.
 • Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
 • Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir.
 • Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir.
 • Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar.
 • Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmeler de süre kısalır.
 • Akademik özgüvende artış sağlar.
 • Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır.
 • Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını-becerilerini kazanmış olur.
 • Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.

Tam Öğrenme Modelinin Uygulanışı

 • Dersin özel hedef ve hedef davranışları ile bu hedef ve davranışların kazandırılacağı öğrenme ünitelerinin belirlenmesi.
 • Her bir ünitenin öğrenilebilmesi için gerekli ön koşul davranışların belirlenmesi.
 • Öğrencilerin ön koşul davranışlara sahip olup olmadıklarının (BGD) testi ile belirlenmesi.
 • BGD testi sonuçlarına göre, ünitedeki davranışların öğrenilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koşul davranışları tamamlama öğretimi yapılır.
 • Tamamlama öğretiminden sonra ünitede yeni davranışları kazandırmaya dönük öğretim etkinlikleri uygulanır.
 • İzleme değerlendirmesi yapılır.
 • Yetersiz öğrenmeye sahip öğrenciler için ek öğrenme etkinliği düzenlenmesi.
 • Ek öğrenme sonucu paralel test uygulanması.
 • Tam öğrenme gerçekleştikten sonra yeni üniteye geçiş.

3D Eğitim

Lise 3D Eğitim Modelini Nasıl Uyguluyoruz?

Günümüzde “Eğitimde 3D” teknolojilerinin kullanılması yaygınlaşmaya başladı.Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki 3D eğitim kullanımı sayesinde derse olan ilgi ve konsantrasyon büyük oranda artırılabilmekte ve bu sayede öğrenciler ders sonuna kadar dersi ilgiyle takip edebilmektedirler. Özellikle Fen Bilimleri alanındaki konularda 3D eğitim kullanımı öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Örneğin hücre bölünmesi konusu anlatılırken normal bir şekilde anlatılması nedeniyle öğrenciler sıkılabilmektedirler. 3D eğitim sayesinde öğrenciler hücreyi ve hücre bölünmesini üç boyutlu olarak görebilmekte,bu sayede öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları sağlanmaktadır. Bunun sağlanması öğrencilerin o konuda başarısını üst seviyeye çekerek,mevcut eğitim kalitesinin de artmasını sağlamaktadır.

Manyetik alanda 3 boyutlu olan yükün hareketini veya kimyada sigma ve pi bağlarını 3 boyutlu olarak görmek varken neden hala 2 boyutlusunu çizip de bunu öğrencinin hayal etmesi gereksin ki ? DNA ların sınıfın ortasında kurulduğu , kemiklerin üstümüze geldiği dersler hiçbir zaman unutulmayacak.Her ders yeni bir macera … Çok maliyetli veya okul ortamında yapılamayacak birçok deneyi 3D sanal laboratuarlar da yapılması, simülasyonlarla değerleri değiştirdiğimiz zaman sonuçların nasıl değiştiğini 3 boyutlu görmek artık mümkün. Sadece öğretmenlerin değil öğrencilerinde katıldığı interaktif simülasyonlar ile uygulayarak öğrenmek çok daha kolay ve eğlenceli… Bir önceki yazımız olan Egitimde 3 boyutlu dersler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Örnek Videoları

9. Sınıflarımız

Kurumumuzda, 9.sınıf öğrencilerimize sadece akademik bilgi değil, kendini tanıma, sosyal hayata uyum sağlama, iletişim değerlerini geliştirme öncelikle dikkate alınmaktadır. Yoğun olan 9.sınıf müfredatı; öğrenci için zorlu bir dönemdir. TEOG sınavından çıkan öğrenci artan ders türleri ve yoğun müfredat ile karşılaşmaktadır.

Bu nedenle temel bilimlerde oluşan eksiklikler tamamlanmalı, düzenli ders çalışma, ödev yapma alışkanlığı edinme konusunda öğrenciye yardım eden bir program oluşturulmaktadır. Kurumumuzda, her öğrenci bir birey olarak değerlendirilir. Ergenlik döneminde henüz değerlerini oluşturmamış 9.sınıf öğrencileri, kendini tanıma süreci içinde yoğun eğitim sisteminde mutlaka desteklenmeli, az mevcutlu homojen sınıflarda koçluk modeli ile eğitim yolunda doğru, kararlı adımlar atabilmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerimiz hafta içi 09:oo-17:00 arasında günlük 8 saat ders görmekte ve günlük 1 ders ek etüt çalışması uygulanmaktadır. Haftasonu Cumartesi günü ise 6 ders ek etüt programı ile haftalık 40 saat ders + 11 saat etüt programı ile 6 gün eğitim sunulmaktadır. Rehberlik servisi tarafından her öğrenciye özel haftalık ders programı hazırlanıp, öğrencinin eksik olduğu konuların tamamlanması sağlanır. Ayrıca öğrencinin uyguladığı bu program veli tarafından imzalanarak kontrol edilir. Haftasonu, cumartesi günleri ise öğrencilerimize özel dil programı sunulmakta olup, speaking ve grammer becerileri geliştirilmektedir.

10. Sınıflarımız

10.sınıf müfredatı ağırlaşan ders konuları ile uzmanlık isteyen Fizik, Türkçe, Kimya, Matematik programından oluşmaktadır.Yoğun eğitimin devam ettiği bu yıl öğrenci 9.sınıftan elde ettiği kazanımlarını geliştirme, birey olma yolunda ilerleme ve de mesleki alan seçme ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle, öğrenci doğru yönlendirilerek sahip olduğu değerleri güçlendirme ve eksik kalan yönleri tamamlamalıdır. Örneğin; mühendislik alanında eğitim almak isteyen bir öğrenci sağlam bir matematik temeline, gelişime açık fen bilimleri değerlerine sahip olmalıdır.Bu doğrultuda öğrenci bilgilendirilmeli ve ilerleyen süreçte sonuç alabileceği ve aynı zamanda başarılı olacağı alana yönlendirilmelidir.

Hedefleri doğrultusunda desteklenen öğrenci, daha öz güvenli hale getirilerek daha sağlam adımlarla eğitim hayatına devam etmektedir.10.sınıf eğitimi tamamlayan öğrencimiz, kariyer planlarının başlangıcında, doğru kararları almış bir durumda eğitimine devam etmektedir.

Öğrencilerimiz hafta içi 09:00-17:00 arasında günlük 8 saat ders görmekte ve günlük 1 ders ek etüt çalışması uygulanmaktadır. Haftasonu Cumartesi günü ise 6 ders ek etüt programı ile haftalık 40 saat ders + 11 saat etüt programı ile 6 gün eğitim sunulmaktadır. Rehberlik servisi tarafından her öğrenciye özel haftalık ders programı hazırlanıp, öğrencinin eksik olduğu konuların tamamlanması sağlanır. Ayrıca öğrencinin uyguladığı bu program veli tarafından imzalanarak kontrol edilir. Haftasonu, cumartesi günleri ise öğrencilerimize özel dil programı sunulmakta olup, speaking ve grammer becerileri geliştirilmektedir.

Uyguladığımız bu program ile öğrenci yoğun bir eğitim, sınav dönemlerinde alınan ek takviyelerle başka bir destek programa ihtiyaç duymadan eğitimini tamamlar.

11. Sınıflarımız

Kendini tanıma yolunda doğru adımlar atarak 11.sınıfa taşınan öğrenci doğru alan tercihi yaptığı sürece verimli bir eğitim süreci geçirmektedir.Mesleki tercihi ve alan hakimiyeti netleşen öğrenci üniversite yolunda atacağı adımlara bu yıl başlamaktadır.Bu nedenle; öğrencimiz doğru çalışma programı ve doğru bir rehbere ihtiyaç duymaktadır.

Uyguladığımız yoğun eğitim modeli; sadece müfredata bağlı değil, üniversite sınavını da içeren bir programdır.Öğrenci 4 yıllık birikimin sorgulanacağı üniversite yerleştirme sınavına sadece 12.sınıfta değil, 1 yıl önce başlayarak farkındalılığı artırılır ve de hedefine ulaşma noktasında erken yola çıkarak özgüveni artırılır.Uygulanan bol deneme sınavları ile öğrencinin olduğu noktadan ulaşmak istediği hedefe olan uzaklığı tespit edilir.Bu hedefe ulaşmak için atacağı adımlar, uygulayacağı çalışma programı belirlenir.Geçmiş eğitim döneminde var olan eksikler tamamlanır, öğrencinin zorlandığı dersler belirlenir ve üniversiteye ön hazırlık döneminde özgüven problemi çözülmektedir.

Öğrencilerimiz hafta içi 09:00-17:00 arasında günlük 8 saat ders görmekte ve günlük 1 ders ek etüt çalışması uygulanmaktadır. Haftasonu Cumartesi günü ise 6 ders ek etüt programı ile haftalık 40 saat ders + 11 saat etüt programı ile 6 gün eğitim sunulmaktadır. Rehberlik servisi tarafından her öğrenciye özel haftalık ders programı hazırlanıp, öğrencinin eksik olduğu konuların tamamlanması sağlanır. Ayrıca öğrencinin uyguladığı bu program veli tarafından imzalanarak kontrol edilir. Haftasonu cumartesi uygulanan 6 saatlik etüt programlarında öğrencilerimizin YGS konularına yönelik detaylı bir anlatım ve soru becerilerini geliştirmeye yönelik örnek soru çözümleri uygulanmaktadır.

Uyguladığımız bu program ile öğrenci yoğun bir eğitim, sınav dönemlerinde alınan ek takviyelerle başka bir destek programa ihtiyaç duymadan eğitimi tamamlar.

12. Sınıflarımız

Lise eğitiminin son yılına gelmiş olan öğrencimiz, edindiği bilgilerin sorgulanacağı bir dönemde bulunmaktadır.Bu uzun, zorlu yolda, bol uygulamalı kaliteli eğitim, tecrübeli eğitimci doğru bir rehbere ihtiyaç duymaktadır.Öncelikle yoğun bir eğitim sürecine alınan öğrencinin eksik noktaları belirlenip desteklenir, bol deneme sınavı ile durumu tespit edilerek yönlendirilmesi yapılır.12.sınıf programımız tamamen üniversite giriş sınavına yönelik bir çalışma içermektedir.

Öğrencilerimiz en verimli zaman geçirdikleri okul saatlerinde sadece ilgili oldukları derslerle yoğun bir eğitim programı almaktadır.12.sınıf öğrencilerimize uygulanan eğitim modeli üniversiteye giriş sınavında başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir programdır.

Öğrencilerimiz hafta içi 09:00-17:00 arasında günlük 8 saat ders görmekte ve günlük 1 ders ek etüt çalışması uygulanmaktadır. Haftasonu Cumartesi günü ise 6 ders ek etüt programı ile haftalık 40 saat ders + 11 saat etüt programı ile 6 gün eğitim sunulmaktadır. Rehberlik servisi tarafından her öğrenciye özel haftalık ders programı hazırlanıp, öğrencinin eksik olduğu konuların tamamlanması sağlanır. Ayrıca öğrencinin uyguladığı bu program veli tarafından imzalanarak kontrol edilir. Haftasonu cumartesi uygulanan 6 saatlik etüt programlarında öğrencilerimizin YGS konularına yönelik detaylı bir anlatım ve soru becerilerini geliştirmeye yönelik örnek soru çözümleri uygulanmaktadır.

Uyguladığımız bu program ile öğrenci yoğun bir eğitim, sınav dönemlerinde alınan ek takviyelerle başka bir destek programa ihtiyaç duymadan eğitimi tamamlar.

Yabancı Diller

Lise Düzeyi Yabancı Dil Eğitimi

Gözde Ufuklar Anadolu Lisesinde Yabancı Dil Eğitiminde National Geographic Learning-Engaging Learning Explorer yayınları kullanılarak Toefl sınavına hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin ingilizce seviyeleri dikkate alınarak global dil anlayışı ile eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin dili kullanabilme yeteneklerini artırabilmek için ,ana ders öğretmeni yanında yabancı öğretmen eşliğinde speaking ağırlıklı dersler düzenlenir. Böylelikle yabancı dil eğitiminde uygulamalı dersler ön plana çıkarılır. Kurumumuzda uygulanan Toefl sınavları 3 bölümden oluşur. Toefl hazırlıktaki amacımız uluslararası geçerliliği olan bu sertifika ile öğrencilerimizin gidecekleri üniversitelerde hazırlık okumadan bölümlerine başlamalarıdır.

İngilizce Eğitim

İkinci Yabancı Dil

Gözde Ufuklar Anadolu Lisesinde ikinci yabancı dil olarak Almanca dili okutulmaktadır. İkili dil programı yürütülerek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde daha iyi ifade etme becerileri kazandırılırken,farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir.

Dil öğrenimi eğitimin her aşamasında önemlidir.

İngilizce bu anlamda evrensel dil olma bakımından kaçınılmaz olarak birinci sırada yerini alır. Zira etkileşimin çok gerekli olduğu küresel dünyada internetten, teknolojiye pek çok alanda İngilizce kullanılmaktadır. Üniversite ve kariyer hayatında kişinin bu dili en az temel seviyede kullanması önemli bir gereksinimdir artık.

Bu anlamda eğitim programımızda İngilizcenin üniversiteye geçmeden önce önemli bir hız kazanması gerekliliğine inanmaktayız. Amacımız seviyelerine göre öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bir üst seviyeye taşımak.

Language learning has a major importance in every level of education. Being the international language Worldwide English takes the first place among the others.

In global World where interaction is indispensable it is used in every field ranging from Internet to technology. Both for university education and later career it’s important for one to use English communicate at least on a regular basis.

With this aim we believe that the acquisition of English must be given pace before entering university. Our purpose is to raise the level of our students to next in terms of the skills such as reading, writing, speaking and listening.

Konuşmayı Başlat
Bilgi Alın
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz?